Laserskjæring

Laser

Laserskjæring er effektivt for både tynne og tykke materialer, og fordelene er mange: Hurtig omstilling, stor fleksibilitet, gradfrie snittflater, stor frihet i detaljutformingen og svært ofte minimal etterbehandling.

NSI har investert i en moderne og kraftig laserskjæringsmaskin.

Maskinen har fullautomatisert datastyrt innlasting av plater fra eget høylager – og utlasting/plukking/sortering av ferdige biter med robot.