Vareheiser

Johnny

Vi har konstruert og produsert mange forskjellige typer vareheiser for ulike kunder. Ta kontakt med Johnny hvis du ønsker hjelp med lignende prosjekter.

Kontaktinfo Johnny Bakken - johnny@nsi.as - tel. 91 73 05 32

Snarveier