Selskapet

Om oss

D35 A9332 lr

Leverandør til alle bransjer.

Siden starten i 1990 har NSI vokst fra å være en liten stansefabrikk til å bli en av Norges største produsenter av produkter laget av plater i metall. For å kunne levere produkter i metall kombinert med andre materialer har vi etablert ett nettverk med underleverandører for dette. Ønsker du ett produkt i stål eller aluminium sammen med glass, plast, tre, tråd eller elektronikk er vi rett produsent for deg.

Vår fabrikk ligger på Skedsmokorset og vi sysselsetter i dag over 30 mennesker som leverer kvalitetsprodukter til konkurransedyktige priser.

20230202 responsability

Samfunnsansvar

20230202 personværn

Personvernerklæring NSI

Design

NSI har ansatt egne produktdesignere og tekniske tegnere som kan designe produkter for deg som kunde.
Vi har lang erfaring med industriell design og har høy teknisk kompetanse. Dette setter NSI i en posisjon hvor vi kan ta fram produkter på en kostnadseffektiv måte med ett godt utsende.

Utvikling

Siden 1990 har NSI produsert 3000-4000 forskjellige produkter. Med denne kunnskapen om produktutvikling ser vi alltid etter forbedringer på produktet. Dette gjenspeiler seg i en stadig utvikling av lavere produksjonskostnad, enklere montering og bedre kvalitet på produkter som produseres hos oss.

Produksjon

Investering i moderne automatiske maskiner sammen med en stadig forbedring av interne prosesser gjør at NSI produserer produkter raskt, rimelig og med høy presisjon og kvalitet. Dette gjør at kundene velger NSI som leverandør år etter år.

NSI er stolte av å drive tradisjonen med Norsk håndverk videre, og opprettholde fagkunnskap rundt metaller i Norge.

Norskprodusert betyr for oss:

Samfunnsansvar i praksis

Norsk Stanseindustri er et selskap som driver ansvarlig for kunder, medarbeidere, eiere, lokalsamfunnet og andre interessegrupper. Det er viktig for oss å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør. Med 25 ansatte er vi en ansvarlig arbeidsgiver og samfunnsaktør. Denne posisjonen medfører et stort ansvar for mennesker, samfunnet og industrien. Det er en forpliktelse vi tar på alvor.

Mennesker

I Norsk Stanseindustri tar vi vare på hverandre og miljøet vårt. En sikker arbeidsplass, med strenge HMS-krav, er høyeste prioritet. Vi gjør vårt beste for å tilrettelegge for alle medarbeidere og samarbeidspartnere. Personer som av ulike årsaker faller utenfor arbeidslivet kan få muligheter i Norsk Stanseindustri. Vårt nære samarbeid med Norasonde Gruppen er givende for begge parter. Lærlingeordningen står sterkt hos oss. Vi mener at lærlingeordningen er et samfunnsansvar og vi har ikke bare glede, men også en plikt, til å bidra.

Samfunnet

Et bærekraftig nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for Norsk Stanseindustri. Vi sponser lokalidretten for å være med å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Som en ansvarlig arbeidsgiver og bidragsyter i lokalsamfunnet har vi elbil-ladere tilgjengelig for kunder og ansatte utenfor bygget vårt. Vi har nærhet til kollektiv-tilbud. Det skal være lett å reise miljøvennlig til og fra Norsk Stanseindustri.

Miljøet

Som et ledende tynnplateselskap i Norge skal Norsk Stanseindustri som foregangsselskap gjøre det vi kan for å sikre verdiskapningen også for samfunnet, med mindre miljøpåvirkning og utslipp.

Vi skal gjøre vårt beste innen alle områder der vi kan bidra. Da tar vi selvsagt vår del av ansvaret for at vi skal nå målene i Parisavtalen, den internasjonale klimaavtalen som Norge har sluttet seg til.

Vårt bærekraftsansvar strekker seg utover flere områder. Vi tror på en bærekraftig fremtid der lønnsomme selskaper i vekst spiller en viktig rolle. Verdier skapes når vi utnytter ressurser på en god måte. Det gjelder i produksjon, drift, arbeidsliv og i dagliglivet.

Mer norsk industri = mindre globale utslipp

Norge har bygget verdens reneste industri på fornybar kraft, og er en viktig bidragsyter til å redusere globale klimagassutslipp. Siden 1990 har industrien redusert sine utslipp med over 40 prosent, og ingenting av dette hadde vært mulig uten industriarbeiderne.
Vi må satse på industriutvikling hvis vi skal klare å løse klimautfordringene.

Snarveier