Selskapet

/ Om oss

Samfunnsansvar

Samfunnsansvar i praksis

Norsk Stanseindustri er et selskap som driver ansvarlig for kunder, medarbeidere, eiere, lokalsamfunnet og andre interessegrupper. Det er viktig for oss å opptre som en ansvarlig samfunnsaktør. Med 25 ansatte er vi en ansvarlig arbeidsgiver og samfunnsaktør. Denne posisjonen medfører et stort ansvar for mennesker, samfunnet og industrien. Det er en forpliktelse vi tar på alvor.

Mennesker

I Norsk Stanseindustri tar vi vare på hverandre og miljøet vårt. En sikker arbeidsplass, med strenge HMS-krav, er høyeste prioritet. Vi gjør vårt beste for å tilrettelegge for alle medarbeidere og samarbeidspartnere. Personer som av ulike årsaker faller utenfor arbeidslivet kan få muligheter i Norsk Stanseindustri. Vårt nære samarbeid med Norasonde Gruppen er givende for begge parter. Lærlingeordningen står sterkt hos oss. Vi mener at lærlingeordningen er et samfunnsansvar og vi har ikke bare glede, men også en plikt, til å bidra.

Samfunnet

Et bærekraftig nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for Norsk Stanseindustri. Vi sponser lokalidretten for å være med å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Som en ansvarlig arbeidsgiver og bidragsyter i lokalsamfunnet har vi elbil-ladere tilgjengelig for kunder og ansatte utenfor bygget vårt. Vi har nærhet til kollektiv-tilbud. Det skal være lett å reise miljøvennlig til og fra Norsk Stanseindustri.

Miljøet

Som et ledende tynnplateselskap i Norge skal Norsk Stanseindustri som foregangsselskap gjøre det vi kan for å sikre verdiskapningen også for samfunnet, med mindre miljøpåvirkning og utslipp.

Vi skal gjøre vårt beste innen alle områder der vi kan bidra. Da tar vi selvsagt vår del av ansvaret for at vi skal nå målene i Parisavtalen, den internasjonale klimaavtalen som Norge har sluttet seg til.

Vårt bærekraftsansvar strekker seg utover flere områder. Vi tror på en bærekraftig fremtid der lønnsomme selskaper i vekst spiller en viktig rolle. Verdier skapes når vi utnytter ressurser på en god måte. Det gjelder i produksjon, drift, arbeidsliv og i dagliglivet.

Mer norsk industri = mindre globale utslipp

Norge har bygget verdens reneste industri på fornybar kraft, og er en viktig bidragsyter til å redusere globale klimagassutslipp. Siden 1990 har industrien redusert sine utslipp med over 40 prosent, og ingenting av dette hadde vært mulig uten industriarbeiderne.
Vi må satse på industriutvikling hvis vi skal klare å løse klimautfordringene. (Norske Bærekrefter)